به نام خدا

بدینوسیله به اطلاع میرساند دسترسی و یا ایجاد یا تسهیل در دسترسی به انواع رسانه های تصویری نظیر کانالهای تلویزیونی از طریق ماهواره یا بستر اینترنت در کشور ایران نیازمند اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح میباشد لذا با متخلفان برخورد قضایی خواهد شد. این اطلاعیه جهت آگاهی کسانیست که سهوا یا عمدا در این حوزه فعالیت می کنند تا هر چه سریعتر اقدام لازم جهت پرهیز از عواقب ان انجام پذیرد